Vossener Ontmoetingscentrum Sluit Deuren wegens Vrijwilligerstekort en Financiële Problemen

Vossener, 22-09-2023

Met spijt kondigen we aan dat het Vossener Ontmoetingscentrum, vanwege zowel een ernstig vrijwilligerstekort als financiële problemen, genoodzaakt is de deuren te sluiten. We bedanken alle vrijwilligers, oud vrijwilligers en gemeenschapsleden voor hun steun door de jaren heen.

Ondanks onze inspanningen om de situatie te verbeteren, hebben financiële uitdagingen het voortbestaan van het centrum onmogelijk gemaakt. Het Vossener Ontmoetingscentrum (het vroegere VAC) was de plek waar we samenkwamen, evenementen organiseerden, waaronder Sint Maarten, kaartclub, Vosse Kopkes, fuiven en jeugd disco’s samen de gemeenschapsbanden smeedden.

Het is met pijn in ons hart dat we deze beslissing hebben moeten nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via info@voc-expeditie.nl

Dank voor uw begrip.


Hoofdbestuur Vossener Ontmoetingscentrum (Stichting de Vossener)

Peter Verstappen, Stephan Peters en Twan Velmans.


"Nieuw"
Kom gezellig biljarten.

Er is een nieuw initiatief in het VOC!
We willen graag een biljart avond gaan organiseren.
Uiteraard gaat dit alleen als we genoeg aanmeldingen hebben.

Meld je snel aan via de onderstaande knop


 

Hoe is het Vossener Ontmoetingscentrum ontstaan

1973
Men is begonnen met de bouw van de wijk de Vossener. Al snel bestond er bij de nieuwe bewoners behoefte aan het samen optrekken richting Gemeente met betrekking tot een aantal zaken die niet helemaal gingen zoals verwacht.

1975
Werd de Belangenvereniging de Vossener opgericht. De eerste vergaderingen voor de wijk werden gehouden in de aula van de openbare school. Gespreksonderwerpen waren het bestemmingsplan voor Vossener III, de groenvoorziening, het eventueel aanleggen van volkstuintjes, parkeerproblemen in bepaalde straten en het onderhoud van de zandbakken in de wijk.

1977
Al snel ontstonden plannen voor jeugd en jongeren werk, wat lastig was als je geen eigen plek hebt om vanuit te werken.
In samenwerking met de gemeente ging men op zoek naar noodgebouwen die elders afgebroken zouden worden en zo kwam er een noodgebouw van de Gemeentelijke Sociale dienst op de Vossenerlaan en fungeerde als wijkgebouw. Met een strakke planning wat betreft de bezetting konden er heel wat activiteiten georganiseerd worden. In het bestemmingsplan van de wijk was een locatie aangegeven voor wijkvoorzieningen.

1977
Samen met de andere groeperingen in de wijk, de peuterspeelzaal en de Scouting Maximiliaan Kolbe, werd de stichting Wijkbelangen Vossener opgericht, die een bouwcommissie had, die zich sterk ging maken voor een permanent gebouw, waarin alle groeperingen hun plaats zouden krijgen.

1982
Ontstond het wijkgebouw ’t VAC, het Vossener Activiteiten Centrum. Hierin hadden de peuterspeelzaal, de scouting Maximiliaan Kolbe, de Jeugdgroep de Vossener en de Stichting wijkbelangen ieder hun eigen ruimte.

1990
Werd een splitsing gemaakt tussen het gebouw beheer en het organiseren van activiteiten en zo ontstond de Exploitatiestichting ’t VAC en de Stichting de Vossener. De activiteiten in het gebouw groeiden en zo ook de behoefte aan een grotere keuken en meer bergruimte.

1995
Werd vanwege de groeiende behoefte een bouwkundige uitbreiding gerealiseerd. Voor de scouting was er dusdanig veel belangstelling dat men in 1996 een eigen gebouw neerzette achter het VAC. De vrijgekomen ruimte in het wijkgebouw werd ingericht als vergaderzaal. Desondanks was de ruimte zodanig dat diverse groeperingen hun activiteiten niet konden uitbreiden en zelfs een ledenstop moesten instellen.

1997

Begon de plannenmakerij voor een grote uitbreiding van het VAC. Diverse tekeningen zijn er gemaakt, diverse opties besproken maar de Gemeente Venlo stond er niet achter. Toen in 2006 de Peuterspeelzaal besloot hun activiteiten te verplaatsen naar de basisscholen is er een plan voor een interne verbouwing gemaakt. Een en ander kwam niet tot uitvoering. Vanuit de Gemeente Venlo werd steeds meer gedacht vanuit het concept brede school en toen bleek dat beide basisscholen in de wijk in 2008 in aanmerking zouden komen voor een nieuwe locatie werd de uitbreiding/vernieuwing van het VAC hierin meegenomen.

2013
Na 5 jaar plannen maken en uitvoeren kunnen we ongeveer half september ons intrek nemen in de ruimte van het MFC ‘Op Expeditie’, waar we ons eigen VOC, Vossener OntmoetingsCentrum op de tweede verdieping hebben.