Binnenkort is er een gezellige Mommy bingo in het VOC.
Kom en doe gezellig mee.
Zie de officiële uitnodiging.

'Mommy bingo'


"Nieuw"
Kom gezellig biljarten.

Er is een nieuw initiatief in het VOC!
We willen graag een biljart avond gaan organiseren.
Uiteraard gaat dit alleen als we genoeg aanmeldingen hebben.

Meld je snel aan via de onderstaande knop


 

DisclaimerWebsite disclaimer


Vossener Ontmoetingscentrum besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De bezoeker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Vossener Ontmoetingscentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.


Auteursrecht


De volledig website is het exclusieve eigendom van Vossener Ontmoetingscentrum


Vossener Ontmoetingscentrum geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.


Privacy


AVG-Wet

Graag willen wij u attenderen op de AVG-Wet welk per 25 mei 2018 van toepassing zal zijn:

Het Vossener Ontmoetingscentrum houd zich strikt aan de AVG-Wet en zal terstond indien u hierom vraagt uw gegevens verwijderen. Het mediagebruik waarin wij tekst, foto's en video beelden plaatsen voor activiteiten, organisatorische bekendmakingen of doelstellingen is vrijgesteld voor stichtingen volgens de AVG-Wet.

Mocht u liever niet hebben dat u of uw kind zichtbaar in beeld komt, kunnen wij de desbetreffende persoon onherkenbaar maken, neemt u hiervoor contact op met het V.O.C.


Allerlei


Ieder geschil met betrekking tot de Vossener Ontmoetingscentrum valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.


E-mail disclaimer


Alle e-mailberichten welke door Vossener Ontmoetingscentrum gecommuniceerd zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wilt u direct contact met ons opnemen indien een e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen? Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten. De inhoud van het bericht is niet wettelijk bindend voor zover niet bevestigd middels brief of telefax. E-mails (inclusief gegevensbestanden die daarmee verzonden zijn) zijn, naar onze mening vrij van virussen. Wij adviseren u ten zeerste de bestanden, alvorens deze voor het doel te gebruiken, nogmaals op de aanwezigheid van virussen te onderzoeken en indien nodig, de noodzakelijke maatregelen te nemen om vervuiling van uw software en bestanden te voorkomen. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de, door het gebruik van de door ons aan u verstrekte bestanden, ontstane schade.


Wijzigingen van deze disclaimer

Vossener Ontmoetingscentrum houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 26-02-2020.